SOS thứ bậc trí tuệ Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu

Trí tuệ quốc gia Việt Nam đang ở nửa dưới của thế giới và với xu hướng ngày càng chìm sâu, thụt lùi xa so với các nước láng giềng với vị trí thứ 76/141.

Hệ thống Đổi mới/Sáng tạo quốc gia – Nguồn gốc tạo nên trí tuệ của đất nước

Đó là thông tin do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Toàn cầu (World Intellectual Property Organization - WIPO thuộc LHQ) mới công bố.

Từ năm 2007, WIPO đã cùng một số đại công ty, tổ chức phi chính phủ cho ra đời hệ thống Chỉ số Đổi mới/Sáng tạo toàn cầu – Global Innovation Index (GII) và lập ra bảng xếp hạng hằng năm của các quốc gia trên thế giới.

Năm 2011 chúng ta vui mừng trên bảng chỉ số Đổi mới/Sáng tạo toàn cầu Việt Nam lên được trên trung bình đứng thứ 51 trong 125 nước.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, 2012 trí tuệ Việt Nam lại tụt sâu xuống nửa dưới của thế giới, thứ 76 trên 141 nước.

Nhìn lại quá trình từ 2007 khi bắt đầu có sự đánh giá thì tình hình còn bi đát hơn, chẳng những kém cỏi mà xu hướng là suy giảm liên tục.

Dưới đây là bảng thứ bậc, điểm đánh giá Chỉ số Đổi mới/Sáng tạo của Việt Nam và các nước xung quanh.

Năm Số nước Điểm cao nhất

Việt Nam

Malaysia

Singapore

Thái Lan

Điểm Bậc Điểm Bậc Điểm Bậc Điểm Bậc
2008 153 5.8 2.38 65 3.47 26 4.1 7 3.01 34
2009 130 5.28 2.97 64 4.06 25 4.81 5 3.4 44
2010 132 4.86 2.95 71 3.77 28 4.65 7 3.06 60
2011 125 74.1 36.71 51 44.05 31 74.11 1 43.33 48
2012 141 68.2 33.9 76 45.9 64.8 64.8 3 36.9 57

 

Hotline: 0919.212.487

Sản phẩm nổi bật

Đặt hàng Máy nóng lạnh Ecoro - 101

1,800,000 VNĐ

Đặt hàng Máy nóng lạnh Ecoro - 102

2,500,000 VNĐ

Bản đồ

Facebook